งานออกแบบ DESIGN

ทางบริษัทฯ ได้มีบริการรับออกแบบงานด้วยโปรแกรม 3D โดย DESIGNER  ผู้มีความชำนาญงานในด้านนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบให้กับอาคารสำนักงานต่างๆ บ้านพักอาศัย และร้านค้าทุกประเภท โดยการออกแบบของทางบริษัทฯ จะออกแบบตามความต้องการ และ CONCEPT ของลูกค้าเป็นสำคัญ.

HEAD OFFICE

บริษัท อินดิเรีย จำกัด

64/191 หมู่ 1 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 094-8627447

E-mail : [email protected]

www.inderior.com